Bestuur

BestuursledenVoorzitter:  N.M.P. Peterse
Secretaris: C. Bolijn-Hertzberger
Penningmeester: A.M. Boidin
Vice-voorzitter: J.W. Boone
Lid: Ds P.A. Beukenhorst
Lid: J.M. Huijbregtse
Lid: A. Uitdewilligen