Home

Introductie

Over een paar jaar is het zover en dan bereikt de 4-mei herdenking haar pensioengerechtigde leeftijd.Maar dit is uiteraard geen reden om stil te blijven staan en niet vooruit te kijken.
Ook in Oostburg proberen we de 4-mei herdenking levendig en vitaal te houden. Het herinneren van Nederlandse oorlogsslachtoffers uit de tweede wereldoorlog en alle oorlogen en vredesmissies na die tijd, is en blijft belangrijk. Ook voor de toekomstige generaties.

Het 4-mei comité bestaat uit verschillende maatschappelijke vertegenwoordigers, die zich samen inzetten om een waardige 4-mei herdenking te houden. Om deze werkwijze veilig te stellen werd de "Stichting Comité 4 mei Oostburg" opgericht. Op maandag 10 maart 2008 verscheen het voltallig bestuur van de op te richten stichting ten kantore van mr. Jan van den Berg, notaris te Oostburg om officieel de akte van oprichting en eerste statuten te ondertekenen. Voor het voormalige comité, dat al sinds 2002 elk jaar de 4-mei herdenking organiseert was dit een belangrijke stap vooruit.
Een formele stichting, die in de lijn van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, instaat voor een waardige 4-mei herdenking in Oostburg, zoals dat gebeurt in diverse kernen van de gemeente Sluis.

Gelukkig is er nog veel aandacht voor de tweede wereldoorlog, ook hier in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit is duidelijk te merken aan de vele verschillende regionale en lokale herdenkingen. De "Novembermars" is er één van en vermoedelijk ook de meest tot de verbeelding sprekende. Er zijn echter steeds minder mensen die WO II hebben meegemaakt. Waar de één met vertellen en schrijven de herinneringen doorgeeft, daar zal de ander genoegzaam zwijgen. Toch zijn er nog vele verhalen te vertellen. Soms heldhaftig, soms bemoedigend, maar altijd bijzonder en persoonlijk.

De 4-mei herdenking is specifiek bedoeld om alle ervaringen en groepen in ‘de verbondenheid van de herinnering’ samen te brengen. Dit geldt voor jong en oud. De voorstellen en thema’s vanuit het Nationaal comité worden daarbij ondersteund. Wel wordt altijd geprobeerd een lokaal accent te geven met persoonlijk herinneringen en vertellingen van mensen uit onze gemeente.

Ook de oorlogsslachtoffers uit de ( toenmalige) gemeente Oostburg mogen we daarom niet vergeten. De "Stichting Comité 4 mei Oostburg" wil met name een initiatief uitwerken om een monument op te richten als tijdloos eerbetoon. Op dit monument wordt een plaquette geplaatst met de namen van hen die hun leven verloren tijdens de tweede wereldoorlog – om precies te zijn de periode tussen 10/05/1940 en 05/05/1945.